Mr. Vēsais L

MR. VĒSAIS L

AR NANO47.0
BEZ NANO51.5

Filadelfija, Strünagi, 6ņaga, Singapūras zīds, Tomago Ebi, Viļāni maki