Mixtape L

MIXTAPE L

BEZ NANO51.5
AR NANO47.0

Filadelfija, Strünagi, Viļāni Tempura maki, Tempura Ebi, Ika Chīzu, Viļāni Maki